ronaldjan-logo-white-240X178.png
logo-linkedin.png

Efficiency by design.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zou eigenlijk moeten gaan over de zuiverheid van intenties, niet over juridische regels. Om die reden ontwierpen wij 12 heldere AVG symbolen die laten zien hoe wij hier op ronaldjan.com met uw privacy omgaan.


Maar als u er echt op staat, vindt u hier de officiele AVG verklaring, plus de GDPR flowchart van onze Amerikaanse online formulieren maker.

Compatibele data

Wij zullen altijd de informatie die wij van u hebben opgeslagen voorleggen in een compatibel bestandsformaat, RTF of TXT.

Automatische besluiten

Wij gebruiken geen verwerkingsprocessen van gegevens waarin automatische besluitvorming plaatsvindt.

Recht tot inspectie

Op ronaldjan.com wordt u altijd de kans geboden uw opgeslagen data in te zien.

Recht tot protest

Op ronaldjan.com wordt u altijd de kans geboden bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Recht tot goedkeuring

Op ronaldjan.com wordt u altijd de kans geboden het gebruik van uw persoons- en betaalgegevens goed te keuren.

Geen nieuwsbrieven

De door u aan ons overgedragen gegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u die gegevens met ons deelde.

Recht tot wijziging

Op ronaldjan.com wordt u altijd de kans geboden uw data te wijzigen.

Cookies

Natuurlijk houden we van cookies, maar alleen als tussendoortje. We zullen u nooit volgen, ook niet met advertenties.

Recht te worden vergeten

Op ronaldjan.com hebt u het recht uw data geheel te verwijderen uit onze archieven.

SSL gezekerd

De ronaldjan.com website is gekoppeld aan een HTTPS protocol. Versturen en ontvangen van data is veilig.

Geen dataverkoop

Op ronaldjan.com zullen we nooit uw gegevens verkopen aan externe bedrijven of instellingen.

Data opslag

Op ronaldjan.com bewaren we uw contactgegevens tot 7 jaar, hiermee volgen we de Nederlandse Belastingdienst richtlijnen.

AVG symbolen ontworpen door Ronald Jan Veeneman © 2018.